Sunshine Bay Café

Store 109, Ecumenopolis Plaza, Zhu Jiang New Town, Guangzhou, 510000